Łemkowska kultura- gdzie się z nią zetknąć?

dziwiszow.pl

Łemkowska kultura- gdzie się z nią zetknąć?

Na terenie Polski znajduje się bardzo wiele tradycji i pozostałości po kulturze łemkowskiej, która nie jest już na dziś dzień tak bardzo rozpowszechniona jak miało to miejsce stulecia temu. W pewnym sensie symbolem folkloru Łemków okazujeubezpieczenia komunikacyjne ac się tak zwany Szlak Ikon, będący jednym z najciekawszych szlaków w Polsce, który niekoniecznie trzeba zwiedzać w momencie, gdy chcemy zaznajomić się stricte z tradycjami łemkowskimi. Równie dobrze przyda się postawić na wycieczkę drogą ikon łemkowskich po prostu z czystej ciekawości, w ramach rekreacji, rodzinnego wypadku wakacyjnego, czy chęci oddania się jakiejś aktywności fizycznej.
Łemkowska kultura w postaci Szlaku Ikon opiera się zwłaszcza na trasie prowadzącej od Sanoka, w którym mieści się powszechnie znana placówka muzealna, jaką jest Polskie Muzeum Budownictwa Ludowego. To w nim znajduje się mnóstwo eksponatów stricte nawiązujących do kultury łemkowskiej. Jest tam największy zbiór tego rodzaju zabytków i wytworów mieszkańców z dawnych Pogórzan i Bojków.

Poza Sanokiem, kolejny przystanek na trasie to miejscowość Mokre. Jest tam mnóstwo elementów nawiązujących do folkloru łemkowskiego oraz Bojków. Przede wszystkim znajduje się tam cerkiew murowana, jakastrony internetowe toruń stworzona została stosunkowo niedawno, bowiem w roku 1992. Jej budowa miała na celu przede wszystkim fakt pełnienia funkcji typowej świątyni grekokatolickiej. W obiekcie tym znajduje się także ikonostas z 1900 roku. Został on sprowadzony z miejscowości Stubianki, gdzie także niegdyś występowała cerkiew już aktualnie nieistniejąca.
Autor: wiadomości Pelplin